Klausies, skaties, ziņo!

Tāds krāpNIEKS vien ir!

Komunikācijas vidē arvien biežāk sastopami krāpnieki, kuri ļaunprātīgu motīvu vadīti krāpniecisku zvanu, īsziņu un e-pastu formātā cenšas no iedzīvotājiem izkrāpt personas datus, finanšu datus un citu sensitīvu informāciju. Jo vērīgāki un atsaucīgi būsim, jo mazāk iespēju krāpniekiem panākt iecerēto.

Krāpnieka mērķis ir panākt, lai cilvēks viņam notic, tādēļ sarunu un rakstiskas komunikācijas laikā krāpnieki mēdz uzdoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem. Krāpnieki mēdz uzdoties par bankas darbiniekiem, kurjerpakalpojumu sniedzējiem, pasta darbiniekiem, Valsts policijas darbiniekiem un ne tikai.

! Krāpnieki kļūst arvien prasmīgāki un ievieš jaunus krāpniecības paņēmienus